close

Zapraszamy do kontaktu

TELEFON: 505 099 288

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych (RODO)

INFORMACJA

Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych - INFORMACJA
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest: 

 

P.P.H.U. MK GRAPHIC Krzysztof Kandzia, ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie, NIP 6431544357 email: biuro@mkgraphic.pl    

 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda. 
W przypadku odmowy podania niezbędnych do realizacji celu danych i i braku zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia/zlecenia może być niemożliwe. 
Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych na warunkach wynikających z rozporządzenia RODO. 
Osoba, która podała dane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych przy czym:
- jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby - to zgoda może być odwołana w każdym momencie, 
- jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy - usunięcie danych może być niemożliwe - jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe) 
- jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to osoba posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy. 
Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora. 
Dla zrealizowania umowy konieczne jest podanie następujących danych osobowych:
nazwisko i imię/ Nazwa firmy; 
adres e-mail, adres zamieszkania/ siedziby firmy; 
nr telefonu
nr NIP oraz Regon
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy. Po zakończeniu umowy dane są archiwizowane na warunkach wymaganych dla dokumentacji tego rodzaju – przez okres 5 lat. 
- po tym okresie są usuwane.  
Przysługuje Panu/Pani  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.