close

Zapraszamy do kontaktu

TELEFON: 505 099 288

Warunki i formy płatności

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a)  Przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

MK GRAPHIC Krzysztof Kandzia

ul. Wyzwolenia 2

41-103 Siemianowice Śląskie

nr konta mBank 53 1140 2004 0000 3102 6937 6023

w tytule przelewu: imię i nazwisko, nr zamówienia


b)  płatność za pobraniem - zapłaty dokonuje się u listonosza/ kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany w zamówieniu adres.

     
c)  gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu przez Klienta uzgadniając wcześniej termin odbioru osobistego w siedzibie Firmy:

 

MK GRAPHIC Krzysztof Kandzia

ul. Wyzwolenia 2

41-103 Siemianowice Śląskie

 

 Płatność za pobraniem oraz gotówką przy odbiorze tylko w przypadku małych zamówień. W przypadku dużych zamówień zastrzegamy sobie prawo odmówienia tej formy zapłaty.


3. Całkowita cena towarów z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w Formularzu Zamówienia podczas składania zamówienia,
4. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny

 

Czas realizacji

1. Terminy realizacji zwykle ustalane są indywidualnie zwłaszcza w przypadku 

2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, Przedsiębiorca (Sprzedawca) powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy,

3. Jeżeli Przedsiębiorca(Sprzedawca) nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną,

4.W wypadku gdy przedsiębiorca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, Przedsiębiorca(Sprzedawca) może, jeżeli zawarto takie zastrzeżenie w umowie, zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Przedsiębiorcy(Sprzedawcy),